Barnekonvensjonen for barn

Barnekonvensjonen i kortversjon – Redd Barna

FNs barnekonvensjon gir barn og unge under 18 år egne rettigheter. Alle barn i verden, uansett hvem de er og hvor de bort, skal de ha de samme rettighetene.

Redd Barnas uoffisielle, lettere, kortere og mer forståelige utgave av Barnekonvensjonen. Bli klokere på barns rettigheter her.

Barnekonvensjonen – regjeringen.no

Barns prosessrettigheter. Prosessrettighetene i FNs barnekonvensjon gjelder i alle handlinger og avgjørelser som angår barnet. For at barnets beste skal kunne …

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

Barnekonvensjonen i enkel versjon – Barneombudet

Barnekonvensjonen i enkel versjon – Barneombudet

Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot …

FNs barnekonvensjon gir barn og unge under 18 år egne rettigheter. Alle barn i verden, uansett hvem de er og hvor de bort, skal de ha de samme rettighetene. I barnekonvensjonen artikkel 12 står det at «Alle barn har rett til å si sine meninger og ha innflytelse i saker som angår dem.»

Barnekonvensjonen – FN-sambandet

Barnekonvensjonen

Skole, fritid og lek, hvile og rett til å si sin mening i alt som angår dem selv. Dette er noen eksempler på barns rettigheter. FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden.

Barnekonvensjonen – Udir

Barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. 

Hva sier Barnekonvensjonen om barn og medier?

Hva sier Barnekonvensjonen om barn og medier? | Barnevakten

Barnekonvensjonen – UNICEF Norge

Barnekonvensjonen | UNICEF

UNICEF er en selvstendig organisasjon i FN-systemet som forvalter Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN 20. november 1989.

en innføring i barns prosessrettigheter – Forandringsfabrikken

BARNEKONVENSJONEN – en innføring i barns prosessrettigheter – Forandringsfabrikken

Barnekonvensjonen i kortversjon – Min stemme

Min stemme

Keywords: barnekonvensjonen for barn