Commotio barn

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn | Tidsskrift for Den norske legeforening

En hjernerystelse behandles i hovedsak med hvile og skjerming. Barnet får ikke se på TV, spille playstation eller lese bøker. Ved manglende bedring eller økende …

05.10.2016: Kommentar og debatt – Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn.

Behandling av hjernerystelse (commotio cerebri) hos barn

Symptombilde · kortvarig bevissthetstap (inntil 10–15 minutter) · kort periode med hukommelsestap før og etter skadeøyeblikket · forvirring (desorientert) · kvalme, …

eHåndboken for Oslo universitetssykehus

Hjernerystelse hos barn – Helsenorge

En hjernerystelse behandles i hovedsak med hvile og skjerming. Barnet får ikke se på mobil, nettbrett, TV, spille playstation eller lese bøker. Ved manglende …

Barn som får hjernerystelse bør få ligge og hvile. Hvis du mistenker hjernerystelse hos barnet ditt, kontakt legen.

Hjernerystelse hos barn – Oslo universitetssykehus

Hvis pasienten er et barn, skal han eller hun heller ikke ha posttraumatisk amnesi, oppføre seg unormalt eller være irritabel. Pasient med minimal hodeskade kan …

Ved alvorlig ulykke eller mistanke om at hodeskaden er alvorlig, legges barnet på intensiv eller postoperativ de første timene eller dagene før det…

Akutthåndtering av minimale, lette eller moderate …

Akutthåndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader – Kirurgen

Hjernerystelser, commotio cerebri, er en helt ufarlig tilstand men det er viktig å utelukke alvorlige tilstander som hevelse i hjernen eller hjerneblødning.

Inndeling av hodeskader og tiltak – Hode-, nakke- og ryggskader

Ved alvorlig ulykke eller mistanke om at hodeskaden er alvorlig, legges barnet på intensiv eller postoperativ de første timene eller dagene før det…

Hjernerystelse hos barn – Klinikk For Alle

Hjernerystelse hos barn – Sykehuset Østfold

Ved alvorlig ulykke eller mistanke om at hodeskaden er alvorlig, legges barnet på intensiv eller postoperativ de første timene eller dagene før det…

Håndtering av minimale, lette og moderate hodeskader

Håndtering av minimale, lette og moderate hodeskader – Ambulanseforum

Pasienter med hodeskader kan være vanskelige å vurdere. Nye skandinaviske retningslinjer for barn og voksne kan bidra til tryggere og mer effektiv håndtering.

Keywords: commotio barn, commotio regime barn