Det syke barn

Det syke barn – Munchmuseet

Det syke barn springer ut fra dypt personlige opplevelser i Edvard Munchs barndom. Han utforsket motivet gjennom hele sitt kunstneriske liv.

Edvard Munch, Det syke barn – Nasjonalmuseet – Samlingen

Samtidig var syke jenter og døende barn et yndet motiv blant mange av tidens mer realistsk orienterte kunstnere.

Edvard Munch, Det syke barn. (1885–1886)

Det syke barn – Store norske leksikon

Det syke barn – Store norske leksikon

18. jan. 2021 — Det syke barn er tittel på et maleri av Edvard Munch. Maleriet er fra 1885–1886 og blir gjerne regnet som hans gjennombruddsbilde.

Det syke barn er tittel på et maleri av Edvard Munch. Maleriet er fra 1885–1886 og blir gjerne regnet som hans gjennombruddsbilde. Det ble utstilt første gang på Høstutstillingen i 1886, da under navnet Studie. Motivet var vanlig i 1880-årenes naturalisme, noe som blant annet skyldtes den høye dødeligheten av tuberkulose i denne tida. Bildet tolkes gjerne som et minnebilde, hvor Munch har fremstilt minnet om sin søster Sophies død.

Det syke barn – Wikipedia

Det syke barn – Wikipedia

«Det syke barn» er et maleri av den norske billedkunstneren Edvard Munch (1863–1944). Første versjon av maleriet ble malt mellom 1885 og 1886.

Det syke barn (Munch) – lokalhistoriewiki.no

24. mar. 2021 — Det syke barn, (engelsk The Sick Child), het opprinnelig «Studie» og er et maleri av Edvard Munch. Han laget flere versjoner av bildet, …

Det syke barn (Syk pike) – hf/ifikk/kun1000 – UiO

30. aug. 2017 — Det syke barn ble malt i 1885-86 av den norske kunstneren Edvard Munch. Det er malt med olje på lerret, og måler 120 x 118,5 cm.

Edvard Munchs “Det syke barn” – Daria.no

Bildet heter ”Det syke barn” og ble malt av Edvard Munch. 2. Munch malte bildet mellom 1885 og 1886. 3. Dette bildet er et oljemaleri og tilhører …

Bildetolkning av “Det syke barn” av Edvard Munch.

Om maleriet Det syke barn – Munch2013

Om maleriet Det syke barn – Munch2013

Før motivet ble malt første gang, laget Munch også en etsing med det samme motivet i 1894. Motivet på bildet. ”Det syke barn” viser et sykeleie. En jente ligger …

Det syke barn – Verk – Munchmuseet

Det syke barn – Verk – Munchmuseet

Det syke barn. Excel-eksport · PDF-eksport. Det syke barn. Det syke barn. 1925. Olje på lerret. Catalogue raisonné: Woll M 1561. Legg til i samlingen min.

Malt på fabrikkgrundert, toskaftsvevd linlerret med 10 x 10 tråder pr. cm2.

Det syke barn / Edvard Munch / Kunst og håndverk …

Her er Det syke barn.

Keywords: det syke barn