Innvandreres barn bryter tradisjoner

Innvandreres barn bryter tradisjoner – Vårt Land

Innvandreres barn bryter tradisjoner – Vårt Land

2. aug. 2014 — Barna deres, altså andregenerasjons innvandrere, har nå nådd 30 års-alderen og har for alvor kommet ut i arbeid, etablert seg og fått barn. – …

Ehsna Ali er lege og sender sønnen i barnehage. Etterkommere av pakistanske innvandrere bryter gamle kjønnsrollemønstre, viser doktorgradsarbeid.

Barn av innvandrere velger likestilling

9. sep. 2014 — Nadim har skrevet doktorgrad om etterkommere etter pakistanske innvandrere og deres holdninger til barneomsorg og kvinners arbeid.

Hvordan skal barna oppdras? – OsloMet

21. des. 2021 — Dette er et dilemma som ofte melder seg når barn av innvandrere får egne barn å oppdra, viser forskning fra OsloMet. Smilende mor og gutt …

Skal man holde på foreldrenes tradisjoner eller bryte med dem og bli mer som majoriteten i Norge?

Etterkommere av… – Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank

Innvandreres barn bryter tradisjoner – Vårt Land. Ehsna Ali jobber som lege på Ensjø i Oslo. Hun har ingen planer om å slutte å jobbe når mannen hennes …

Vi ser på kultur som en slags… – Frihet Fra Religion – Facebook

Innvandreres barn bryter tradisjoner – Vårt Land … Etterkommere av pakistanske innvandrere bryter gamle kjønnsrollemøns…

Bryter ut av skammen – Aftenposten

Bryter ut av skammen

29. mar. 2009 — Bryter ut av skammen. Innvandrerfamilier med funksjonshemmede barn møter fordommer i eget miljø og i hjelpeapparatet.

Innvandrerfamilier med funksjonshemmede barn møter fordommer i eget miljø og i hjelpeapparatet.

Innvandret kjønnskamp – Aftenposten

Innvandret kjønnskamp

7. okt. 2009 — … pakistanske innvandrere bryter mest med moderne, norske tradisjoner. … samt norskfødte barn av pakistanske innvandrere og nordmenn …

HVORDAN STÅR det til med likestillingen i innvandrede familier? spør Fagbevegelsens forskningssenter (Fafo), og la i går frem svar som lover godt for videre integrering. Rapporten viser at det skjer en kraftig endring i holdninger – i mer likestilt retning – når innvandrede pakistanere sammenlignes med norskfødte av pakistanske foreldre. Med ett unntak: Synet på mannen som familiens forsørger holder seg også blant dem som er født i Norge.

Fra husmor til yrkesaktiv på én generasjon – CORE – Senter for …

Ifølge Statistisk sentralbyrå har kvinnelige andregenerasjons-innvandrere fra Pakistan en noe lavere … Les også: Innvandreres barn bryter tradisjoner.

Verktøyet TIBIR kan gjøre foreldre med minoritetsbakgrunn …

Verktøyet TIBIR kan gjøre foreldre med minoritetsbakgrunn tryggere i rollen

18. nov. 2018 — Innvandreres levekårsundersøkelse viste at 75 prosent av barn med bakgrunn fra … bruk av oppdragelsesstrategier som bryter med norsk lov.

En studie, hvor somaliske foreldre har deltatt, viser at foreldretreningsverktøyet TIBIR kan være nyttige i oppdragelsen og samspillet med barna.

Keywords: innvandreres barn bryter tradisjoner