Røde kors barn i norge

Barn og unge i Norge – Røde Kors

Mange barn og unge opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og …

Mange barn og unge opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge for å håndtere hverdagen.

Barnas Røde Kors

BARK – Røde Kors

I Barnas Røde Kors møter du andre barn akkurat som deg. Vi lærer masse nyttig og får nye venner. Mestring i nærmiljøet. I Barnas Røde Kors (som vi også …

I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri.

Barnas Røde Kors

Vi har mage forskjellige aktiviteter og de varierer fra hvor i landet du bor. Det er stort sett vi barna som bestemmer hva slags Røde Kors aktiviteter vi skal …

Våre aktiviteter og tilbud i Norge – Røde Kors

Røde Kors har en rekke tilbud og aktiviteter. Blant annet leksehjelp og aktiviteter for barn og unge, besøksvenner, norsktrening, flykningguide, …

Røde Kors har en rekke tilbud og aktiviteter. Blant annet leksehjelp og aktiviteter for barn og unge, besøksvenner, norsktrening, flykningguide, søk og redning.

Ferie for alle – Røde Kors

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som har lav inntekt. Ferie for alle er et tilbud fra Røde Kors, barn og unge, familier med svak økonomi, …

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som har lav inntekt. Ferie for alle er et tilbud fra Røde Kors, barn og unge, familier med svak økonomi, tiltak mot økende barnefattigdom.

Henry – Førstehjelp for barn – Røde Kors

Henry er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-8 år. Målet er å lære barn i barnehagen og barneskolen om førstehjelp.

Røde Kors startsiden – Røde Kors

Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt. Våre frivillige er til stede for … Mor og kvinner fra Røde Kors hjelper er lite barn Flyktninger …

Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.

Støtt arbeidet i Norge – Røde Kors

færre barn og unge føler seg utenfor og ensomme; barnefamilier som sliter økonomisk, får hyggelige ferieopplevelser; ungdom får trygge og gratis fritidstilbud …

Norge er et godt land å bo i – for de fleste. Samtidig har et stort antall barn og voksne en vanskelig hverdag. Du kan hjelpe mange av dem. Bli giver til Røde Kors i Norge i dag!

Samtaletilbudet Kors på halsen – Røde Kors

Trenger du noen å snakke med? – Røde Kors

Til deg som er barn og ungdom. Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet.

Til deg som er barn og ungdom. Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet. Tilbudet er en del av Røde Kors aktiviteter for barn og unge.

Tilbud og aktiviteter for barn og unge i Oslo – Røde Kors

Vi har flere møteplasser og aktiviteter for barn og ungdommer i Oslo. Vi kan blant annet tilby leksehjelp, samtaletilbud og sosiale aktiviteter.

Keywords: røde kors barn i norge